Máy đánh bóng Compact 914B2D

\r\n\r\n

Models            914B2D

\r\n\r\n

Back number    9,000RPM

\r\n\r\n

Flow                 350 l/min

\r\n\r\n

Orbit Dia          5mm

\r\n\r\n

Pad size          φ123

\r\n\r\n

Size               Wφ123×H90×L158

\r\n\r\n

Weight           0.95kg

\r\n\r\n

NoisedBA      85dBA

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Price            6.150.000 (not include VAT)

\r\n

Quay lại